Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

< Poprzednia  1 ...  1  2  3  4  [5]

WĘGORZYNO

05 lipiec 2013r.

WĘGORZYNO Jezioro Węgorzyńskie (czy Węgorzyno) położone jest na wschód od miejscowości o tej samej nazwie w dorzeczu rzek Reska Węgorza — Rega, 89 m npm. Obszar jeziora wynosi 73 ha, maksymalna długość — 1820 m, maksymalna szerokość — 540 m, długość linii brzegowej — 4325 m, roślinność wynurzona zajmuje powierzchnię 5 ha, co równa się 6,5 proc. lustra wody, natomiast roślinność ta skupiona jest głównie wokół brzegów Węgorzyna i porasta linię brzegową w 63 proc. Maksymalna głębokość — 7,7 m (jedyny głęboczek zaznaczony na naszej mapce), głębokość średnia — 4,1 m.


Gospodarcze Zrastanie się Pomorza Wschodniego z Polską

27 sierpień 2013r.

Gospodarcze Zrastanie się Pomorza Wschodniego z Polską Czynnikiem, który obok sprzeczności wewnętrznych państwa zakonnego wpływał na proces jednoczenia się Pomorza z Polską, były stosunki gospodarczo-społeczne istniejące między obu ziemiami. Odegrały one rolę podłoża, na którym wyrosnąć mógł zdecydowany i konsekwentny program politycznego zjednoczenia. Pomorze wschodnie już od XII w. związane było stosunkami handlowymi


Walka Polityczna Poliski o Odzyskanie Pomorza Wschodniego Przed Rokiem 1454

27 sierpień 2013r.

Walka Polityczna Poliski o Odzyskanie Pomorza Wschodniego Przed Rokiem 1454 Walka Polski o odzyskanie Pomorza wschodniego rozpoczyna się już na szereg lat przed rokiem 1454. Na okoliczność tę złożyło się szereg czynników, wśród, których pierwszorzędną rolę odgrywa założenie w r. 1440 konfederacji ziem i miast pomorskich, zwanej Związkiem Pruskim. Założenie jego było reakcją najbardziej opozycyjnie ustosunkowanego


Zatarg z Batorymi i Rozruchy Cechów na Pomorzu Wschodnim

27 sierpień 2013r.

ZATARG Z BATORYM I ROZRUCHY CECHÓW Dziesięciolecie następne, będące okresem dalszego szybkiego r gospodarczego Gdańska, przyniosło nową falę ostrych ruchów , których największe nasilenie przypadło na lata 1576 charakterystyczną tego okresu w przeciwieństwie do wydarzeń ^ pięćdziesiątych i sześćdziesiątych omawianego stulecia jest w1fazie dość poważne zaktywizowanie średniego kupiectwa


Biedota Gdańska w XVI Wieku

27 sierpień 2013r.

BIEDOTA GDAŃSKA W WIEKU XVI Typy biedoty gdańskiej struktury społecznej, ani walkami klasowymi toczącymi się na terenie tego miasta. O ile jednak sprawa powstań rzemieślniczych i akcji podejmowanych przeciw patrycjatowi przez średnie warstwy miejskie posiada pewną literaturę, o tyle dzieje biedoty stanowią problem, jak dotąd, pomijany zupełnym milczeniem. Niektórzy badacze, np. E. Keyser, zaprzeczali w ogóle istnieniu w Gdańsku biedoty,


Strona 5 z 5, < Poprzednia  1 ...  1  2  3  4  [5]