Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

< Poprzednia  1  [2]

Kaplica Królewska

09 październik 2011r.

Tę uroczą świątyńkę, prawdziwą perłę barokowej architektury, zbudowano na polecenie i z fundacji króla Jana III Sobieskiego oraz prymasa Andrzeja Olszowskiego dla katolików gdańskich, głównie Polaków, wypartych z parafialnego kościoła NP Marii. Jeden z badaczy polskich wysunął twierdzenie, iż autorem projektu Kaplicy Królewskiej był sławny Tylman z Gameren (1632-1706), twórca wielu znakomitych budowli sakralnych i pałacowych, rozsianych po całej Polsce. Miarą wielkości jego talentu mogą być m.in. tak wspaniałe obiekty, jak pałac Krasińskich i kościół Sakramentek w Warszawie, czy pałac w Nieborowie albo kościół św. Anny w Krakowie.


Gospodarka Wojewodztwa Gdańskiego

07 czerwiec 2012r.

GOSPODARKA Powierzchnia, ludność Województwo gdańskie jest jednym z najmniejszych województw w Polsce, zajmującym 10 978 km2 (dane 1962 r.), tj. niecałe 3,5% powierzchni kraju. Graniczy ono od wsch. z woj.olsztyńskim (144 km) i ZSRR (1 km), od pd. z bydgoskim (202 km) a od zach. z koszalińskim (;133 km). Północna granica województwa przebiega na przestrzeni 260 km wzdłuż brzegu Bałtyku, co stanowi ponad 50°/o naszej granicy morskiej, a 35,2% granic omawianego obszaru. Cały obszar omawianego województwa podzielony jest na 18 powiatów, w tym 5 powiatów miejskich (Gdańsk, Gdynia, Sopot, Elbląg i Tczew). W województwie w 25 miastach, 6 osiedlach i 173 gromadach mieszkało w 1961 r. 1 260 500 osób.


Gdańsk Położenie i Funkcje

19 lipiec 2013r.

Gdańsk jest stolicą województwa zajmującego 7394 km2 i liczącego okoto 1402 tys. mieszkańców. Samo miasto rozciąga się na obszarze wynoszącym 262 km2 i posiada około 468^6 tys. stałych mieszkańców. Jego centrum, tzw. stary Gdańsk, usytuowane jest nad końcowym odcinkiem rzeki Motławy, opodal jej ujścia do Martwej Wisły i nad Kanałem Raduni, przy jego dolnym biegu, kończącym się w korycie Motławy.


Strona 2 z 2, < Poprzednia  1  [2]