Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

  [1]  2  Następna >

OD SZWAJCARII POŁCZYŃSKIEJ PO KOŁOBRZEG

27 lutego 2013r.

OD SZWAJCARII POŁCZYŃSKIEJ PO KOŁOBRZEG Region ten — podobnie jak i poprzedni — położony jest na północnym skłonie Pojezierza Pomorskiego, ale w bardziej zachodniej jego części, na terenie dorzeczy dwóch rzeczek bałtyckich: Parsęty i Regi. Analogicznie do regionu pierwszego dwie jego granice są oparte o naturalne jednostki geograficzne: na północy morze, na południu pas pojezierzy.


NA SZLAKU KRZYWOUSTEGO

27 lutego 2013r.

NA SZLAKU KRZYWOUSTEGO Dorzecze Parsęty i Regi stanowi stary teren osadniczy. Pierwotne zasiedlenie skupiało się na żyźniej szych glebach wysoczyzny dyluwial-nej, położonej nad dolnym biegiem tych rzek. Stąd kolonizacja średniowieczna i czasów nowożytnych posuwała się w górę zajmując lesiste stoki grzbietu pomorskiego. Spławne rzeki tworzą naturalne drogi wiążące wybrzeże bałtyckie z jego zapleczem, toteż na obszarze tym rozwinął się wcześnie handel wodny i lądowy.


OD CZARÓW I ŚWIĘCÓW DO ZIARNKA JĘCZMIENIA

27 lutego 2013r.

OD CZARÓW I ŚWIĘCÓW DO ZIARNKA JĘCZMIENIA Życie silnie uprzemysłowionego Łobza tętni dziś inną krwią niż ta, która pulsowała tu i lała się nieraz przed sześcioma wiekami. Wówczas dzisiejszy powiat łobeski przecinały wzdłuż i wszerz granice dziedzin magnackich rodów. Na północy, w Płotach siedzieli naprzeciw siebie, po społu Blucherowie i Ostenowie, a w Resku, Łobzie i Węgorzynie dwie linie Borków uzupełniają barwną mapę, daleko na zachód, aż po Zalew Szczeciński ciągnących się udzielnych państewek pomorskiego średniowiecza.


W UJŚCIU ODRY

27 lutego 2013r.

W UJŚCIU ODRY Z wyjątkiem najbardziej wschodniego skrawka region ten całkowicie związany jest z ujściem Odry i Zalewem Szczecińskim. Dla zrozumienia krajobrazu w okolicy ujścia Odry konieczne jest zapoznanie się z jego losami w okresie, gdy Pomorze zalegała wielka masa lądolodu. Skoro czoło lodowca po dłuższym postoju na linii Myślibórz—-Cedynia —Odrzycko, tj. na obszarze pomorskiej moreny czołowej, cofnęło się dalej ku północy, stanęło znów na dłuższy okres czasu na linii dzisiejszych wysp Uznamia i Wolina.


Rozwój architektoniczny miasta Szczecin

27 lutego 2013r.

ROZWÓJ ARCHITEKTONICZNY MIASTA Miasto o bogatych i zmiennych losach! Miasto, które już w X w. zasługuje na to miano, zbudowano obszernie, z placami i ulicami, jeszcze w XII w. w okresie misji Ottońskiej strzegące uporczywie swych prastarych świątyń pogańskich. Wszystko wtedy było z drzewa.


Szczecin jak Feniks z popiołów

27 lutego 2013r.

JAK FENIKS Z POPIOŁÓW Pierwszym wrażeniem, jakie Szczecin nasuwa widzowi, jest bolesny kontrast zniszczenia miasta tonącego w morzu zieleni. Toteż Szczecin powinno się zwiedzać tylko na wiosnę lub w lecie. Jesień bowiem, choć stokroć barwniejsza niż wiosna, płonąca pożarem buków, soczysta dojrzałą żółtością lip i klonów, jak słucki pas mieniąca się wszystkimi niemal kolorami tęczy, rozlanymi po listowiu nieznanych gdzie indziej w Polsce egzotycznych krzewów — ta barwna jesień smutkiem swym zdaje się przypominać o zniszczeniu miasta.


Wypoczynek na Łonie Przyrody Zachodniopomorskie

03 września 2013r.

Natura Różnorodność atrakcji turystycznych województwa zachodniopomorskiego wzbogacają walory przyrodnicze. Parki narodowe i krajobrazowe, rezerwaty oraz ogrody dendrologiczne pozwalają miłośnikom przyrody zgromadzić kolekcję zdjęć rzadkiej i chronionej roślinności oraz zwierząt. U ujścia Odry leży Woliński Park Narodowy, obejmujący północno-zachodnią część wyspy Wolin,


Strona 1 z 2,   [1]  2  Następna >