Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Z Kamienia przez Świerzno do Pobierowa szosą

19 kwiecień 2013r.

Z Kamienia przez Świerzno do Pobierowa szosą (ok. 25 km). Trasa samochodowa wiodąca dobrymi szosami najpierw w kierunku wschodnim z Kamienia Pomorskiego do Swierżna, a następnie ku północy do Pobierowa. Jedziemy aleją wysadzaną kasztanowcami. Dokoła torfiaste niziny (widać kopalnie torfu). Na 5. km osada Mokrawica nad rzeczułką Niemicą, wpadającą pod Kamieniem do Swińca. Jedziemy przez tereny od dawna zasiedlone, o niewielkiej ilości lasów. Osady tu istniejące liczą zapewne tysiące lat. Na 12. km mijamy Stuchowską Strugę. Jeden km dalej osada Świerzno. W parku o założeniu francuskim (XVIII wiek) wzniesiony systemem ryglowym dwór Flemmingów z XVII wieku — w dawnej sali balowei cenne malowidło przedstawiające muzykantów (XVIII wiek). We wsi i w okolicy liczne pomniki przyrody.


BAŁTYK I JEGO DZIEJE

19 kwiecień 2013r.

BAŁTYK I JEGO DZIEJE Bałtyk nie jest morzem wielkim. Obejmuje przestrzeń 406 720 km2, a więc o około 1k więcej niż wynosi obszar naszego kraju. Jest typowym morzem śródziemnym, otoczonym z wszystkich stron lądem. Wąskie i przeważnie płytkie cieśniny Bełtów i Sundu u Wysp Duńskich oraz cieśniny Kattegatu i Skagerraku wiążą Bałtyk z Morzem Północnym i za jego pośrednictwem z Atlantykiem. Sam Bałtyk ciągnie się w kierunku południkowym w kształcie łuku o szerokości około 200 km i rozczłonkowany jest na trzy wielkie zatoki północne — Botnicką, Fińską i Ryską oraz cztery mniejsze południowe — Gdańską, Pomorską, Lubecką i Kilońską. Morze Bałtyckie jest płytkie. Średnia jego głębokość wynosi około 60 metrów,


DLACZEGO WODA MORSKA JEST SŁONA?

19 kwiecień 2013r.

DLACZEGO WODA MORSKA JEST SŁONA? Już co najtęższe umysły starożytności zadawały sobie pytanie, skąd pochodzą tak ogromne ilości soli, znajdujące się w wodzie morskiej. Gdyby wszystka woda w morzach i oceanach wyparowała, to ich dna, czyli 3U powierzchni globu ziemskiego, pokryłaby gruba warstwa soli z tym, że byłaby ona cieńsza przy brzegach, o wiele zaś grubsza w miejscach, gdzie są większe głębiny. Leonardo da Vinci, najwszechstronniejszy umysł drugiej połowy XV wieku, obserwował i badał również morze. W jego dziele „Codico Atlantico" znajdujemy obok rozpraw o falowaniu, o przypływach i odpływach morza, dłuższą wzmiankę na temat „dlaczego woda słoną jest".


Ustrój Społeczno-Polityczny Pomorza Gdańskiego w XIII wieku

22 sierpień 2013r.

USTRÓJ SPOŁECZNO-POLITYCZNY POMORZA GDAŃSKIEGO W XIII WIEKU 1. Podziały polityczne i administracyjne Z dotychczasowego wykładu wynika, że Pomorze Nadwiślańskie, składało się w XII wieku z trzech księstw: gdańskiego, świeckiego i sławieńskiego. Wszystkie te księstwa zjednoczył w swym ręku Mściwoj I, wydzielając osobne księstewko (białogardzkie?) synowi Sambora I, Subi-sławowi. Po śmierci Subisława i Mściwoja I przez kilka lat całością państwa zawiadywał Świętopełk, jako najstarszy z braci.


Kultura Materialna i Artystyczna ,Piśmiennictwo Pomorza

22 sierpień 2013r.

KULTURA MATERIALNA I ARTYSTYCZNA; PIŚMIENNICTWO I IDEOLOGIA 1. Budownictwo sakralne Pomorze Gdańskie należy do dzielnic najbardziej ubogich w zabytki wczesnośredniowiecznej sztuki sakralnej; dotyczy to zarówno budownictwa, jak i wyposażenia wewnętrznego. W przeważającej mierze głównym tworzywem budownictwa było drewno, wapno, glina, słabo lub wcale nieobrobiony kamień161. Przełom w tym zakresie zaznaczył się dopiero w XIII stuleciu. Wiązać go należy z pojawieniem się cystersów, dominikanów, a także mieszczan niemieckich, którzy przynieśli ze sobą znajomość europejskiej sztuki


Rozwój Gospodarki Czynszowej i Utrwalenie Ustroju Stanowego na Pomorzu Wschodnim

22 sierpień 2013r.

ROZWÓJ GOSPODARKI CZYNSZOWEJ I UTRWALENIE USTROJU STANOWEGO NA POMORZU WSCHODNIM POD RZĄDAMI KRZYŻACKIMI (1310—1466) Okres gospodarki czynszowej i rozwoju miast w Prusach oraz wzrost znaczenia politycznego państwa zakonnego znamionuje się narastaniem produkcji źródłowej. Są to przede wszystkim źródła pisane. Obok nich pojawiają się w rosnącej mierze zabytki materialne, w szczególności z dziedziny architektury oraz sztuki plastycznej.


Ustrój Terytorialny i Polityczny Państwa Krzyżackiego na Pomorzu

22 sierpień 2013r.

USTRÓJ TERYTORIALNY I POLITYCZNY PAŃSTWA KRZYŻACKIEGO W XIV WIEKU 1. Podział administracyjny Prus, ziemi chełmińskiej i Pomorza Gdańskiego Zabór Pomorza Gdańskiego przez Zakon powiększył wydatnie obszar jego państwa rozciągającego się odtąd nad Bałtykiem od ujścia Łeby na zachodzie po ujście Niemna do Zalewu Kurońskiego na wschodzie. Pomorze stanowiło trzecią jego część składową obok ziemi chełmińskiej i Prus,


Strona 2 z 3, < Poprzednia  1  [2]  3  Następna >