Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

  [1]  2  Następna >

Ustrój Społeczno-Polityczny Pomorza Gdańskiego w XIII wieku

22 sierpnia 2013r.

USTRÓJ SPOŁECZNO-POLITYCZNY POMORZA GDAŃSKIEGO W XIII WIEKU 1. Podziały polityczne i administracyjne Z dotychczasowego wykładu wynika, że Pomorze Nadwiślańskie, składało się w XII wieku z trzech księstw: gdańskiego, świeckiego i sławieńskiego. Wszystkie te księstwa zjednoczył w swym ręku Mściwoj I, wydzielając osobne księstewko (białogardzkie?) synowi Sambora I, Subi-sławowi. Po śmierci Subisława i Mściwoja I przez kilka lat całością państwa zawiadywał Świętopełk, jako najstarszy z braci.


Kultura Materialna i Artystyczna ,Piśmiennictwo Pomorza

22 sierpnia 2013r.

KULTURA MATERIALNA I ARTYSTYCZNA; PIŚMIENNICTWO I IDEOLOGIA 1. Budownictwo sakralne Pomorze Gdańskie należy do dzielnic najbardziej ubogich w zabytki wczesnośredniowiecznej sztuki sakralnej; dotyczy to zarówno budownictwa, jak i wyposażenia wewnętrznego. W przeważającej mierze głównym tworzywem budownictwa było drewno, wapno, glina, słabo lub wcale nieobrobiony kamień161. Przełom w tym zakresie zaznaczył się dopiero w XIII stuleciu. Wiązać go należy z pojawieniem się cystersów, dominikanów, a także mieszczan niemieckich, którzy przynieśli ze sobą znajomość europejskiej sztuki


Rozwój Gospodarki Czynszowej i Utrwalenie Ustroju Stanowego na Pomorzu Wschodnim

22 sierpnia 2013r.

ROZWÓJ GOSPODARKI CZYNSZOWEJ I UTRWALENIE USTROJU STANOWEGO NA POMORZU WSCHODNIM POD RZĄDAMI KRZYŻACKIMI (1310—1466) Okres gospodarki czynszowej i rozwoju miast w Prusach oraz wzrost znaczenia politycznego państwa zakonnego znamionuje się narastaniem produkcji źródłowej. Są to przede wszystkim źródła pisane. Obok nich pojawiają się w rosnącej mierze zabytki materialne, w szczególności z dziedziny architektury oraz sztuki plastycznej.


Ustrój Terytorialny i Polityczny Państwa Krzyżackiego na Pomorzu

22 sierpnia 2013r.

USTRÓJ TERYTORIALNY I POLITYCZNY PAŃSTWA KRZYŻACKIEGO W XIV WIEKU 1. Podział administracyjny Prus, ziemi chełmińskiej i Pomorza Gdańskiego Zabór Pomorza Gdańskiego przez Zakon powiększył wydatnie obszar jego państwa rozciągającego się odtąd nad Bałtykiem od ujścia Łeby na zachodzie po ujście Niemna do Zalewu Kurońskiego na wschodzie. Pomorze stanowiło trzecią jego część składową obok ziemi chełmińskiej i Prus,


Wieś w Panstwie Krzyżackim na Pomorzu

22 sierpnia 2013r.

WIEŚ W PAŃSTWIE KRZYŻACKIM XIV WIEKU 1. Kolonizacja wsi na prawie niemieckim w pierwszej połowie XIV wieku Przeobrażenia gospodarczo-społeczne zachodzące w państwie krzyżackim XIV stulecia najpełniej wyraziły się w szeroko rozwiniętej akcji kolonizacji wsi. Zasadniczo b.yła ona — w odniesieniu do Prus i ziemi chełmińskiej — kontynuacją działalności prowadzonej już w końcu XIII stulecia. Jednak na początku XIV wieku nabrała ona poważniejszych rozmiarów.


Wypoczynek na Łonie Przyrody Zachodniopomorskie

03 września 2013r.

Natura Różnorodność atrakcji turystycznych województwa zachodniopomorskiego wzbogacają walory przyrodnicze. Parki narodowe i krajobrazowe, rezerwaty oraz ogrody dendrologiczne pozwalają miłośnikom przyrody zgromadzić kolekcję zdjęć rzadkiej i chronionej roślinności oraz zwierząt. U ujścia Odry leży Woliński Park Narodowy, obejmujący północno-zachodnią część wyspy Wolin,


Obiekty Militarne na Szlaku Wału Pomorskiego

03 września 2013r.

Obiekty militarne na Szlaku Wału Pomorskiego Szlak umocnień Wału Pomorskiego Szlak obejmuje najciekawsze zabytki architektury militarnej po wschodniej i zachodniej stronie ujścia Świny. Rozpoczyna się w najstarszym i najciekawszym obiekcie obronnym lewobrzeża - Forcie Wschodnim, funkcjonującym także pod nazwą „Fortu Gerharda'! Jest on jednym z najlepiej zachowanych dziewiętnastowiecznych fortów nadbrzeżnych w naszej części Europy. Wybudowany przez pruskich fortyfi-katorów był jednym z czterech podstawowych dzieł obronnych składających się na Twierdzę Morską Świnoujście. Dla turystów przygotowanych jest wiele niespodzianek, m.in. turniej o szablę komendanta, nocne manewry, poszukiwanie skarbów.


Strona 1 z 2,   [1]  2  Następna >