Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

  [1]  2  3  4  ... 29  Następna >

Biedota Gdańska w XVI Wieku

27 sierpnia 2013r.

BIEDOTA GDAŃSKA W WIEKU XVI Typy biedoty gdańskiej struktury społecznej, ani walkami klasowymi toczącymi się na terenie tego miasta. O ile jednak sprawa powstań rzemieślniczych i akcji podejmowanych przeciw patrycjatowi przez średnie warstwy miejskie posiada pewną literaturę, o tyle dzieje biedoty stanowią problem, jak dotąd, pomijany zupełnym milczeniem. Niektórzy badacze, np. E. Keyser, zaprzeczali w ogóle istnieniu w Gdańsku biedoty,


Zatarg z Batorymi i Rozruchy Cechów na Pomorzu Wschodnim

27 sierpnia 2013r.

ZATARG Z BATORYM I ROZRUCHY CECHÓW Dziesięciolecie następne, będące okresem dalszego szybkiego r gospodarczego Gdańska, przyniosło nową falę ostrych ruchów , których największe nasilenie przypadło na lata 1576 charakterystyczną tego okresu w przeciwieństwie do wydarzeń ^ pięćdziesiątych i sześćdziesiątych omawianego stulecia jest w1fazie dość poważne zaktywizowanie średniego kupiectwa


Walka Polityczna Poliski o Odzyskanie Pomorza Wschodniego Przed Rokiem 1454

27 sierpnia 2013r.

Walka Polityczna Poliski o Odzyskanie Pomorza Wschodniego Przed Rokiem 1454 Walka Polski o odzyskanie Pomorza wschodniego rozpoczyna się już na szereg lat przed rokiem 1454. Na okoliczność tę złożyło się szereg czynników, wśród, których pierwszorzędną rolę odgrywa założenie w r. 1440 konfederacji ziem i miast pomorskich, zwanej Związkiem Pruskim. Założenie jego było reakcją najbardziej opozycyjnie ustosunkowanego


Gospodarcze Zrastanie się Pomorza Wschodniego z Polską

27 sierpnia 2013r.

Gospodarcze Zrastanie się Pomorza Wschodniego z Polską Czynnikiem, który obok sprzeczności wewnętrznych państwa zakonnego wpływał na proces jednoczenia się Pomorza z Polską, były stosunki gospodarczo-społeczne istniejące między obu ziemiami. Odegrały one rolę podłoża, na którym wyrosnąć mógł zdecydowany i konsekwentny program politycznego zjednoczenia. Pomorze wschodnie już od XII w. związane było stosunkami handlowymi


OSTROWO SZCZECIŃSKIE

05 lipca 2013r.

OSTROWO SZCZECIŃSKIE Gdy w letni, pogodny dzień jedziesz samochodem lub koleją do Wolina, przy miejscowości Troszyn (po lewej stronie) zobaczysz błękitną taflę jeziora. To Ostrowo zwane też Troszyńskie lub Mierzęcin (ze względu na leżące opodal miejscowości). Ostrowo należy do dorzecza: Grzybnicy — Wołczenicy — Dziwnej — Zalewu Kamieńskiego. Położone jest tylko 1 m npm. Powierzchnia zwierciadła wody wynosi 377 ha, maksymalna głębokość 6,3 rn,


WĘGORZYNO

05 lipca 2013r.

WĘGORZYNO Jezioro Węgorzyńskie (czy Węgorzyno) położone jest na wschód od miejscowości o tej samej nazwie w dorzeczu rzek Reska Węgorza — Rega, 89 m npm. Obszar jeziora wynosi 73 ha, maksymalna długość — 1820 m, maksymalna szerokość — 540 m, długość linii brzegowej — 4325 m, roślinność wynurzona zajmuje powierzchnię 5 ha, co równa się 6,5 proc. lustra wody, natomiast roślinność ta skupiona jest głównie wokół brzegów Węgorzyna i porasta linię brzegową w 63 proc. Maksymalna głębokość — 7,7 m (jedyny głęboczek zaznaczony na naszej mapce), głębokość średnia — 4,1 m.


WOŚWIN

05 lipca 2013r.

WOŚWIN Jest to pierwsze co do wielkości jezioro zlewni rzeki Regi, trzecie (po Dąbiu i Miedwiu) jezioro w województwie szczecińskim. Akwen rynnowy, ciągnący się wąską kichą z północnego zachodu na południowy wschód. Maksymalna długość jeziora wynosi — 9,5 km, maksymalna szerokość — około 2 km. Położone jest na terenie gmin: Dobra Nowogardzka, Węgorzyno i Chociwel. Należy pośrednio do zlewni rzeki Regi, bezpośrednio — do Uklei. Jezioro Woświn położone jest prawie 79 m npm. Powierzchnia — 810 ha. Długość linii brzegowej — 25,8 km. Głębokość maksymalna — 28,1 m, głębokość średnia — 9,3 m.


Strona 1 z 29,   [1]  2  3  4  ... 29  Następna >